Aktualno�ci
Poniedziałek, 14 Październik 2019
Specjalistyczne szkolenia zagraniczne z zakresu endokrynologii

05.2009SYED:s 18:e utbildningsmöte, Uppsala
• Poliendokrynopatie uwarunkowane autoimmunologicznie
• Zaburzenia gospodarki wapniowej
• MEN 1, MEN 2 oraz inne zespoły gruczolakowatości
 wewnątrzwydzielniczej
• Leczenie dietetyczne w cukrzycy

11.2009SYED:s 19:e utbildningsmöte, Göteborg
• Cukrzyca ciężarnych
• Guzy nadnerczy – wtórne nadciśnienie tętnicze
• Hipogonadyzm
• Autoimmunologia w chorobach endokrynologicznych

05.2010SYED:s 20:e utbildningsmöte, Stockholm
• Nadciśnienie tętnicze wtórne – pochodzenia endokrynnego
• Otyłość
• Nefropatia cukrzycowa
• Zaburzenia endokrynologiczne w ciąży

09.2010SK-kurs Akut endokrinologi – Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes/Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi/Karolinska Universitetsjukhus, Solna, Stockholm

• Stany nagłe w endokrynologii

10.2010SK-kurs Endokrina folksjukdomar – Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes/Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi/Karolinska Universitetsjukhus, Solna, Stockholm

• Endokrynologiczne choroby populacyjne: cukrzyca, osteoporoza,
 choroby tarczycy

10.2010SYED:s 21: e utbildningsmöte, Norrlands Universitetssjukhus Umeå
• Nietypowe postacie cukrzycy
• Rakowiak
• Stany nagłe w endokrynologii
• Hiponatremia

11.2010Nordisk kurs i endokrinologi. Consul kurs.Uppsala
• Choroby tarczycy
• Wapń i choroby metaboliczne kości


Kurs Akredytacyjny Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej

04.2013Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) tarczycy
– podstawy teoretyczne
04.2013Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) tarczycy
– kurs praktyczny

USG tarczycy i biopsje BACC wykonuję od 2003 roku
Copyright (c)2013 Katarzyna Lubaszewska
Nadci�nienie, Nadci�nienie t�tnicze, Choroby serca, Wojciech Lubaszewski, Specjalista Hipertensjolog, Leczenie nadci�nienia, Krak�w